Jak nastavit čas na mikrovlnné troubě sinbo

nastavit, mikrovlnné, troubě, sinbo

Čas na mikrovlnné troubě

Při koupi mikrovlnné trouby se uživatel spěchá seznámit se všemi funkcemi mikrovlnné trouby, naučit se ovládat programy a režimy tak, aby mohl spotřebič používat bez jakýchkoli otázek. Jednou z takových funkcí je čas na mikrovlnné troubě, kterou jsou vybaveny téměř všechny moderní mikrovlnné trouby.

Důležité bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ: Abyste při používání spotřebiče snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo nadměrného vystavení mikrovlnnému záření, dodržujte níže uvedená doporučení:

ostatní potraviny v izolovaných nádobách, protože mohou explodovat.

9) Ochranný kryt mikrovlnné trouby smí sejmout pouze kvalifikovaný servisní technik.

Děti by ji měly používat pouze pod neustálým dohledem dospělých kvůli vysokým teplotám.

4) UPOZORNĚNÍ: Děti mohou kombinovanou léčbu používat samostatně

Troubu používejte pouze v případě, že jste obdrželi všechny potřebné pokyny a jste si vědomi možných následků nesprávného použití.

5) Během vaření můžete použít následující bezpečnostní opatření, abyste zabránili přehřátí potravin

nastavit, mikrovlnné, troubě, sinbo

Používejte pouze nádobí nebo nádoby vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.

6) Pravidelně čistěte troubu a pečicí troubu

7) Před použitím trouby zkontrolujte, zda jsou trouba a mikrovlnná trouba vypnuté

8) Věnujte zvláštní pozornost oddílu „Opatření“

Při vaření lze používat „bezpečnostní opatření pro mikrovlnné trouby“ a ostatní potraviny v izolovaných nádobách lze používat pouze tehdy, pokud nehrozí přehřátí.

9) Pokud ohříváte jídlo v plastové nádobě nebo

V zásobníku na papír pozorně hlídejte vařič, aby nedošlo k požáru.

10) Pokud je uvnitř trouby viditelný kouř, troubu vypněte

Neodpojujte troubu ze zásuvky, ale nechte dvířka trouby zavřená, aby plameny mohly uhasnout.

11) Nepřehřívejte jídlo v mikrovlnné troubě.12) Nepoužívejte dutinu uvnitř trouby pro

ukládání věcí. Uvnitř trouby neuchovávejte žádné koláče, sušenky, papírové výrobky apod. Pokud do napájecího vedení udeří blesk, může se trouba sama spustit.

13) Před vložením papírových výrobků do trouby

nebo plastové sáčky/kontejnery, odstraňte kovové části.

14) Namontujte a umístěte tento spotřebič

Trouba se nesmí používat jinak, než jak je uvedeno v návodu.

15) Vejce se nesmí vařit v mikrovlnné troubě

ve skořápkách nebo celá vařená vejce, protože mohou explodovat.

16) Spotřebič používejte pouze pro účely,

popsané v těchto pokynech. Trouba je speciálně navržena pro vaření. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní použití.

17) Pokud je přívodní kabel poškozený, je nutné jej

17) Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.

18) Neskladujte ani nepoužívejte spotřebič mimo prostor, kde je umístěn

19) Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, ku

umyvadla, na mokrém povrchu nebo v blízkosti bazénu.

20) Teplota zařízení je během provozu vysoká

některé povrchy mohou být vysoké. Napájecí kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů. Nezakrývejte ani nezakrývejte větrací otvory na saunových kamnech.

21) Nenechávejte napájecí kabel na okraji stolu

22) Nečistěte povrch saunových kamen nepravidelně

17) Pokud je napájecí kabel poškozen, může dojít k deformaci povrchu trouby, což může mít přímý vliv na životnost spotřebiče a může to mít za následek nebezpečnou situaci.

23) Nádoby nebo láhve na dětskou výživu

Dětskou výživu je třeba před vařením promíchat a po ohřátí zkontrolovat teplotu.

24) Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě

by mohlo dojít k jejich pozdnímu rozvaření, proto buďte při vyndávání z trouby opatrní.

S funkcí vzduchotěsného vaření spotřebič umožňuje.

Díky funkci vzduchotěsného vaření spotřebič zajišťuje, že se živiny

Čištění vnitřního nelepivého zásobníku je jednoduché.

Pokud není víko dobře uzavřeno a není správně nastaven uvolňovací ventil,

nebude možné program spustit, protože vytvoření požadovaných

nebude možné vařič natlakovat.

Funkce resetování: v případě, že tlak a teplota v hrnci překročí normální hodnoty

hodnotu, aby ji bylo možné upravit, uvolní přetlakový ventil páru. Pokud je uvnitř

tlak je příliš vysoký, víko nelze sejmout.

Funkce proti přetlaku: pokud je překročen limit tlaku uvnitř elektrického vařiče, pro

READ  Elektrický mikrovlnný transformátor, kde sekundární vinutí

Spotřebič automaticky vypustí páru z okraje víka.

Teplotní limit a ochrana proti přehřátí: pokud se teplota používá k nastavení doby odmrazování

uvnitř elektrického sporáku překročí nastavenou teplotu, napětí

Uživatelská příručka Rolsen MS1770SH

naprogramovat proces vaření, který se skládá z

několik kroků: rozmrazování, vaření v mikrovlnné troubě.Power

Zrušení programu vaření, aktivace funkce blokování.Čas

Nastavení doby vaření (pro MS1770SH).

nastavení času zahájení vaření.

nastavit, mikrovlnné, troubě, sinbo

a 10 sekund 1. zadání digitální hmotnosti nebo hodinových hodnot v závislosti na

režimů (pro model MG1770SK).Kombinace 1

a Combi 2. kombinovaný režim mikrovlnné trouby a grilu (pro model

Poznámka: po každém dotyku tlačítek se ozve akustický signál.

Když je mikrovlnná trouba zapojena, rozsvítí se „0:00“.Čas musí být nastaven mezi „1:00“ a „12:59“.Příklad: Nastavte čas na „10:12“.

WATCH, pak se na displeji rozsvítí tlačítko CANCEL „0:00“.

Pomocí číselných tlačítek vytočte „10, 12“.Tisk

POZOR na potvrzení, na displeji se zobrazí oddělující tečky

Poznámka: Pokud nejsou hodiny nastaveny, aktuální čas se na displeji nezobrazí. Pokud během nastavování aktuálního času nebo do 20 sekund stisknete tlačítko CANCEL. Nebude provedena žádná operace, mikrovlnná trouba se automaticky vrátí do předchozího stavu a zazní zvukový signál.

Návod k použití mikrovlnné trouby DAEWOO KOR-6L0BW

Právě si prohlížíte manuál k mikrovlnné troubě DAEWOO KOR-6L0BW. Tento návod k použití si můžete přečíst a stáhnout zdarma. Návod k použití v ruštině nabízený výrobcem pro správné používání domácích spotřebičů a elektroniky.

Návod k mikrovlnné troubě DAEWOO KOR-6L0BWInformace zobrazené na obrázkuInformace zobrazené na obrázkuInformace zobrazené na obrázkuInformace zobrazené na obrázkuInformace zobrazené na obrázkuInformace zobrazené na obrázku

Jak používat naše webové stránky s manuály OnlineManuals Naším cílem je poskytnout vám rychlý přístup k návodu k mikrovlnné troubě DAEWOO KOR-6L0BW. Pomocí online prohlížení si můžete rychle prohlédnout obsah příručky a najít řešení vašeho problému s mikrovlnnou troubou DAEWOO KOR-6L0BW.

Pro vaše pohodlí Pokud vám listování návodem k použití mikrovlnné trouby DAEWOO KOR-6L0BW přímo na webových stránkách nevyhovuje, existují dvě možná řešení:

Zobrazení na celé obrazovce. pro snadné prohlížení příručky (bez nutnosti stahování do počítače) můžete použít zobrazení na celé obrazovce. Chcete-li zobrazit návod k použití mikrovlnné trouby DAEWOO KOR-6L0BW na celé obrazovce, použijte tlačítko „Otevřít v prohlížeči Pdf“. Stažení do počítače. Příručku k mikrovlnné troubě DAEWOO KOR-6L0BW si můžete také stáhnout do počítače a uložit jako soubor.

Mnoho lidí dává přednost čtení dokumentů v tištěné podobě před čtením na obrazovce. Na našich webových stránkách je k dispozici také možnost tisku uživatelské příručky, kterou můžete využít kliknutím na ikonu „tisk“ v prohlížeči Pdf. Není nutné tisknout celý návod k mikrovlnné troubě DAEWOO KOR-6L0BW, stačí vybrat příslušné stránky návodu.

nastavit, mikrovlnné, troubě, sinbo

Vyřešeno U mikrovlnné trouby Hansa HMO-20AP nelze nastavit hodiny.

Dobrý den,! Prosím, pomozte mi s mikrovlnnou troubou. Nelze nastavit hodiny. Přiložený návod a pohled na ovládací panel (schéma). Po zapojení mikrovlnné trouby se na displeji rozsvítí 1:01 a začne běžet čas, ale není jasné, jak jej nastavit. Zkoušel jsem toto: 1 stiskněte ČAS 2 stiskněte STOP 3 nastavte čas 4 stiskněte ČAS nic nefunguje.

1 Stisknu TIMER 2 Stisknu STOP a nic se neděje.

Stisknu START a STOP, ale nic se nestane.

STOP odpovídá CANCEL, protože při dlouhém stisknutí se aktivuje dětská pojistka (podle návodu)

Kdokoli zkušený s touto troubou může pomoci, prosím! Může být problém s řídicí jednotkou. V elektronice se vyznám a rozeznám magnetron od transformátoru.

Jaké číslo jste nastavili?? Zkuste to takto: 1 CLOCK 2 Nastavte čísla pro hodiny nebo minuty 1 a 1 3 CLOCK nebo START 4 Číslo pro minuty nebo hodiny 1 a 1 5 CLOCK nebo START

Nebo: 1 Hodiny 2 Nastavení hodin a minut 3 START nebo CLOCK

Referenční informace

Tento blok je určen pro ty, kteří jsou na našich stránkách noví. V tomto fóru jsou zvažovány různé otázky vznikající při opravách domácích a průmyslových spotřebičů. Všechny poskytnuté informace lze rozdělit do několika položek:

 • Diagnostika
 • Detekce poruch
 • Výběr metody opravy
 • Vyhledávání náhradních dílů
 • Oprava
 • Konfigurace

Závady

Všechny poruchy lze podle jejich projevu rozdělit na dva druhy. stabilní a přerušované. Nejčastěji uváděné metody jsou následující:

O firmwaru

Většina moderního hardwaru je jako sada hardwaru a softwaru. To znamená, že hostitelský procesor řídí ostatní zařízení pomocí programu, který může být umístěn buď v samotném procesorovém čipu, nebo v jednotlivých paměťových čipech.

Na stránkách jsou sekce pro stažení výpisů firmwaru pro čipy nebo pro aktualizaci firmwaru přes USB.

Schémata hardwaru

Začínající opraváři často hledají schémata zapojení, schémata zapojení, uživatelské a servisní pokyny. Mohou to být jednotlivé desky (napájecí zdroje, hlavní desky, panely) nebo kompletní servisní příručky. Na webových stránkách jsou umístěny ve vyhrazených sekcích a jsou k dispozici ke stažení pro hosty nebo po vytvoření účtu:

READ  Jaký je rozdíl mezi mikrovlnnou troubou a sporákem?

Odkazy

Na této stránce si můžete stáhnout referenční literaturu o elektronických součástkách (referenční knihy, analogové tabulky, kódy SMD součástek atd.).).

Značení. značení na elektronických součástkách

Moderní součástková základna usiluje o miniaturizaci. Na podvozku není dostatek místa pro označení. Proto je jejich výrobci označují kódy SMD.

Obal. typ obalu pro elektronickou součástku

Při vytváření požadavku na přesné číslo součásti uveďte nejen její označení, ale také typ krytu. Nejčastější jsou:

 • DIP (Dual In Package). Dvojité pouzdro v obalu pro montáž do otvorů
 • SOT-89. plastové pouzdro pro povrchovou montáž
 • SOT-23. miniaturní plastové pouzdro pro povrchovou montáž
 • TO-220. Typ pouzdra pro pájení do otvorů
 • SOP (SOIC, SO). miniaturní pouzdro pro povrchovou montáž (SMD)
 • TSOP (Thin Small Outline Package). tenké pouzdro se zmenšenou vzdáleností vývodů
 • BGA (Ball Grid Array). Kuličkové mřížkové pole

Krátké zkratky

Při poskytování informací je na fóru obvyklé používat zkratky a zkratková slova, jako např

Zkratka Krátký popis
LED DIODA Světelná dioda
MOSFET Polovodičový tranzistor na bázi oxidu kovů
EEPROM Elektricky vymazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení
eMMC Vestavěná multimediální paměťová karta
LCD Displej z tekutých krystalů. Liquid Crystal Display (obrazovka)
SCL Sériové hodiny. sběrnice I2C pro hodiny
SDA Sériová datová sběrnice I2C pro datovou komunikaci
ICSP Sériové programování v obvodu. Protokol pro sériové programování v obvodu
IIC, I2C Interintegrovaný obvod. dvouvodičová komunikace mezi čipy
DPS Deska s plošnými spoji
PWM Modulace šířky impulzu
SPI Protokol sériového periferního rozhraní
USB Univerzální sériová sběrnice
DMA Přímý přístup do paměti. modul pro čtení a zápis do paměti RAM bez použití procesoru
AC Střídavý proud
DC Stejnosměrný proud
FM Frekvenční modulace (FM)
AFC Automatické řízení frekvence

Často kladené otázky

Po registraci svého účtu můžete napsat svůj dotaz nebo odpovědět na existující vlákna. Vstup je zcela zdarma.

odpověď na Hansa HMO-20AP Mikrovlnná trouba Nemohu nastavit čas. stejně jako všechny ostatní tipy jsou zveřejňovány celou komunitou. Většina účastníků jsou profesionální opraváři a specialisté na elektroniku.

Jak nastavit čas na mikrovlnné troubě a seřídit hodiny

Jaké je tajemství chutného jídla z mikrovlnné trouby?? Odpověď je jednoduchá: správně nastavte čas. Pro každý pokrm budete potřebovat jiné hodiny. Moderní mikrovlnné trouby umožňují rozmrazování i ohřívání potravin. K dispozici jsou různé možnosti a funkce pro pečení koláče, vaření kaše nebo grilování ryb. V tomto článku vysvětlujeme, jak nastavit hodiny.

Jak nastavit čas na mikrovlnné troubě

Pro správné nastavení času použijte knoflíky nebo ovládací kolečka na ovládacím panelu. Každý výrobce je označuje vlastním způsobem: buď ikonou ciferníku, nebo pouze slovem „Time“.

Princip závisí na typu ovládání mikrovlnné trouby. Na mechanickém ovládacím panelu budou umístěny ovládací prvky. Jeden pro výkon a jeden pro rychlost ohřevu. Aby nedošlo k přehřátí nebo spálení pokrmu, je důležité správně nastavit časovač.

Na vroucí vodu v šálku potřebujete jen 60 sekund. Kuřecí paličky lze naopak péct 30-40 minut.

Pokyny pro dobu vaření jednotlivých pokrmů jsou uvedeny v návodu.

Chcete-li rozmrazovat potraviny v mechanické mikrovlnné troubě, nastavte regulátor výkonu na minimum a časovač na 3 minuty. Kolem ovládacích prvků jsou umístěny drobné štítky, které vám pomohou.

Elektronicky řízené mikrovlnné trouby nabízejí široký výběr režimů. Čas obvykle nemusíte nastavovat sami. Stačí vybrat určitou funkci časovače, např. „Drůbež“ nebo „Popcorn“, a spotřebič automaticky nastaví časovač.

U společností Samsung, LG a některých dalších značek je možné prodloužit dobu vaření. Nemusíte čekat na vypnutí časovače, pokud jste neměli dostatek času. Upravte nastavení pomocí knoflíků Zvýšit nebo Snížit.

 • Stiskněte tlačítko Stop/ Reset;
 • Chcete-li nastavit ruční režim, vyberte tlačítko „Start“;
 • Nyní můžete hodnoty upravit pomocí tlačítka Zvýšit nebo Snížit. Údaj se změní o 10 sekund nahoru nebo dolů.

Některé modely mají navíc režim „Odložený start“. To je velmi užitečné, pokud musíte dělat několik věcí najednou. Trouba se automaticky vypne, jakmile časovač dosáhne nastaveného času. Před nastavením je důležité zkontrolovat přesnost hodin na mikrovlnné troubě, jinak časovač nebude fungovat správně.

Pokud dojde k výpadku proudu, mohou být hodiny špatně nastavené, takže je třeba je resetovat. Pokud jste spotřebič zapnuli poprvé, pomohou vám také následující rady. Nezapomeňte předem odstranit ochrannou fólii z vnitřku fotoaparátu.

Všechny mikrovlnné trouby mohou pracovat ve 12hodinovém nebo 24hodinovém systému.

Jak nastavit čas v LG:

 • Stiskněte tlačítko Stop;
 • Chcete-li nastavit hodiny zpět na 24 hodin, stiskněte dvakrát tlačítko „Clock“. Znovu stiskněte na 12 hodin;
 • Stiskněte 15krát tlačítko „10 minut“. Poté třikrát stiskněte tlačítko „1 minuta“. Nyní pětkrát „10 minut“;
 • Nyní opět „Hodiny“.
READ  Jak nastavit nožičky pračky

Nastavení je dokončeno. Nyní vyberte libovolnou funkci a spusťte vaření.

Mikrovlnné trouby Samsung vyžadují jiný postup nastavení času:

 • Stiskněte tlačítko „Vytáčení nebo hodiny“. Jednou pro formát 24 a dvakrát pro formát 12.
 • Chcete-li nastavit hodnoty, vyberte tlačítko „Zvýšit/snížit“. Ty jsou označeny šipkami nahoru a dolů.
 • Potvrzení akce. „Hodiny“.

Abyste mohli mikrovlnnou troubu úspěšně používat, dodržujte základní pravidla:

 • Zvolte vhodnou dobu vaření;
 • Používejte pouze speciální žáruvzdorné nádobí;
 • Do varného prostoru neumisťujte těsně uzavřené nádoby.

Nastavení se samozřejmě liší v závislosti na značce. Další podrobnosti naleznete v dodaném návodu. Dodržujte provozní pravidla, včetně vybraných režimů a možností. Co je vhodné pro jeden pokrm, nemusí být vhodné pro jiný.

Recenze mikrovlnné trouby Sinbo SMO 3651 700 W

Jednoduchá a levná mikrovlnná trouba Sinbo SMO 3651 bude zajímavá pro lidi, kteří hledají domácí spotřebič určený výhradně pro rychlý ohřev potravin. O všech výhodách a nevýhodách mikrovlnné trouby si můžete přečíst v podrobné recenzi, kterou připravil odborník z našeho časopisu.

Je trochu nejasné, proč výrobce vyobrazuje na krabici mikrovlnnou troubu s lahodným kuřetem uvnitř, protože zařízení nemá funkci grilu. Každopádně vypadá krásně a poutavě, při pohledu na obal se vám okamžitě zvedne chuť k jídlu. Kromě obrázku spotřebiče jsou zde uvedeny technické údaje a konkurenční výhody. Součástí balení je pouze mikrovlnná trouba Sinbo SMO 3651, žádné další příslušenství se v krabici nenachází.

Vzhled mikrovlnné trouby je klasický a má bílou barvu. Hlavní část skříně Sinbo SMO 3651 je vyrobena z kovu, přední panel a dvířka jsou plastové. Dveře jsou vybaveny panelem z tónovaného skla a mřížkou. Výkon a provozní doba se ovládají dvěma přepínači. Dveře se otevírají tlačítkem na spodní straně panelu. K dispozici je bezpečnostní pojistka, která zabraňuje zapnutí mikrovlnné trouby s otevřenými dvířky. Žádné další zámky ani digitální displej. Uvnitř komory o objemu 20 litrů se nachází kulatá skleněná vana, která se během provozu uvádí do pohybu. Spotřebič má příkon 700 W a nabízí různé provozní režimy včetně rozmrazování.

Pro testování mikrovlnné trouby Sinbo SMO 3651 jsem si zakoupila dezerty a obědy k rychlému ohřevu. Tato jídla obvykle konzumují lidé v kancelářích s malým jídelním koutem. Pohodlně zaskočíte do obchodu, koupíte několik balíčků, vložíte je do mikrovlnné trouby a večeře je hotová. Trouba Sinbo se používala velmi snadno, stejně snadno jako první mikrovlnné trouby, které se u nás objevily. Stačí zvolit výkon ohřevu a nastavit čas, spotřebič začne okamžitě ohřívat. Přes průsvitné sklo na dvířkách mikrovlnné trouby můžete sledovat, jak jídlo víří na skleněném podnosu.

Když se časovač vrátí do výchozí polohy, trouba přestane pracovat a vydává zvonivý zvuk. Můžete otevřít dveře a vychutnat si teplý oběd nebo dezert. Mikrovlnná trouba odvedla velmi dobrou práci při plnění svého jediného úkolu: ohřívání jídla. Všechny pokrmy, které jsem vložil do myčky Sinbo SMO 3651, se ohřívaly rovnoměrně a bez jakýchkoli stížností. Závěr je jednoduchý: mikrovlnná trouba funguje a lze ji používat i přes malý objem komory a nízký výkon.

Je třeba předpokládat, že mikrovlnná trouba Sinbo SMO 3651 bude pro domácí použití trochu rezavá. Hledáte spotřebiče s rozšířenými funkcemi v kuchyni. například gril a další pomocníky pro každodenní vaření. Jednoduché ohřívání jídla lze provádět i na běžné plynové varné desce. Tato trouba je vhodná spíše do malé kanceláře nebo jiného veřejného prostoru. Když potřebujete rychle ohřát jednu porci k večeři, aniž byste potřebovali další režimy a funkce.

Objem: 20 l; Příkon: 700 W; Ovládání: mechanické; Rozměry: 45,2×26,2×33,5 cm, hmotnost 10,8 kg; Volitelně: automatické odmrazování.

Rozmrazování

Informace o náhledu. Nejedná se o oficiální informace výrobce.

Prodloužená doba rozmrazování při pokojové teplotě

Maso (hovězí, telecí nebo vepřové)

V intervalech.3 min. Odstraňte části, které již rozmrzly. Otočte se.3krát.

Otočte se. Rozmražené části vyjměte.Vyjměte ptáka z obalu, vložte ho do pekáče, stehna a křídla zabalte do alobalu, otočte ho dnem vzhůru.3krát. Po uplynutí poloviny času odstraňte hliníkovou fólii.

Zcela odstraňte hliníkovou fólii nebo sejměte víko.Jednou otočte.

Převraťte ji. Jakmile oddělíte plátky od bochníku a uplyne přibližně polovina času.

Položte na kuchyňskou papírovou utěrku. Otočte se. krát. Oddělte díly jeden od druhého.

Rozmrazujte v otevřené nádobě, otočte ji dnem vzhůru. krát. Oddělte od sebe jednotlivé části.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS