Kde je lepší dát ventilátor v místnosti

Jak organizovat odvzdušnění v interiéru.

Když hovoříme o větrání v domě, pak, většinou myslíme výfukový vzduch z místnosti. Ale samotný koncept „větrání místnosti“ není omezen na místo, kde se nachází hůl gril, a postihuje celou místnost jako celek. Kromě toho existuje mnoho okamžiků, které by věnovaly pozornost, pokud je úkolem vysoce kvalitní větrání bytu nebo soukromého domu.

Existují dva typy ventilace: přirozené a nucené. Je vždy nutné hledat vytváření přírodních, protože nevytváří další hluk a nezávisí na dostupnosti elektřiny. Nucené větrání pomocí elektromechanických fanoušků se používají v případech, kdy není možné organizovat přirozené. Ventilátor je v podstatě instalován na výstupu vzduchu, například v kanálu výfukového ventilace. Je tedy možné posílit větrání kakaa konkrétního prostoru, například, toaletu nebo koupelny. Jako druhá varianta. můžete nastavit trim ventil s funkcí vstřikování vzduchu. V tomto případě v místnosti se zavřenými okny a dveřmi bude vytvořen nadměrný tlak a vzduch bude rovnoměrně procházet všechny kanály ventilačních kanálů.

Existují tři hlavní položky, s nimiž je možné organizovat přirozené větrání uvnitř bytu nebo doma.

  • Rozdíl tlaku uvnitř a venkovní. Tlakový rozdíl je dosažen tím, že bod absorpce vzduchu a výstupní bod jsou v různých výškách. Atmosférický tlak v těchto bodech se proto liší. Při vyšším bodě bude tlak menší. A vzduch se vždy snaží přesunout z vysokotlaké oblasti v oblasti nízké tlaku.

„Jestliže budova není hermetická, pak díky tomuto tlaku rozdíl se objeví tok studeného vzduchu, směřující dovnitř a teplý vzduch se doplňuje (objeví se) a vyjde (mohou být poskytnuty speciální kanály výfukových ventilačních kanálů). Hnací síla tahu je určena rozdílem ve středních výškách vstupního a odvzdušňování vzduchu. To zajišťuje práci výfukových větrání přirozenou motivací.“Wikipedia.“

Čím více výščních rozdílů mezi vstupními body pro odstraňování vzduchu bude silnější.

  • Rozdíl v teplotě uvnitř a na ulici. Teplý vzduch je méně hustý než zima. Tedy teplé je více světla, a proto se snaží vstát. Přírodní ventilace je proto v zimě účinnější, když jsou na ulici negativní teploty, a pozitivní uvnitř. V létě, naopak přirozené ventilace nefunguje dostatek efektivně nebo nefunguje vůbec. Ale nevytváří problémy, protože okna a větrání vzduchu jsou často otevřeny v létě.

Je také nutné pochopit, že chlazení vzduchu vnitřní s klimatizací silně zhoršuje přirozené větrání. Během používání klimatizátorů je proto nutné urychlit místnost okna nebo používat nucené větrání.

  • Nedostatek těsnosti větrané místnosti. Pokud je místnost téměř hermeticky, ventilace nebude fungovat, dokonce nucena. V tomto případě, když je kapuce zapnuta v místnosti, bude vakuum a vzduch začne být nasáván do místnosti z jiných odtahových kanálů výfukových plynů. Například, obrátil se na kapuci v kuchyni a přítok půjde z ventilačního kanálu v záchodě se všemi doprovodnými pachy.

Pracovat správné větrání, vstup a výstup. Pokud je určité množství vzduchu z místnosti, pak jděte do místnosti, mělo by být přesně stejný objem. V podstatě stavba domů vytváří ventilační doly, ale nečiní speciální dodávkové díry. Rozumí se, že vzduch vstoupí do místnosti různými rootitelností v oknech a dveřích.

V některých případech nemusí být špatná práce kresby v bytě nebo sněmovně spojena se skutečností, že ventilační kanál je ucpaný nebo který postrádá sílu ventilátoru, ale tak není příliv čerstvého vzduchu do místnosti.

Proto se za účelem zlepšení provozu ventilace jsou uspořádány přívodní otvory ve vnějších stěnách místnosti a jsou v nich instalovány speciální ventily.

Делаем вентиляцию и кондиционер в квартире. #19

lepší, ventilátor, místnosti

Kontrola přirozené větrání v bytě

Co je v soukromých domech, které v multi-bytu přírodní ventilace funguje stejně. To je nejjednodušší volba, která poskytuje dobré podmínky za určitých podmínek. Princip přirozené větrání bylo popsáno výše. S veškerou spolehlivostí se takový systém ne vždy vyrovnává s jeho úkolem. Ventilační kanály představují přibližně 40% tepla zdvihání bytu v zimě, při instalaci moderních oken, zdroj čerstvého vzduchu zmizí, takže je nutné vybavit ventily nebo jiné systémy, které otáčejí přirozenou ventilaci na nucené. Kromě toho se přírodní systém často stává příčinou návrhy a hluku v bytě.

READ  Který gril je lepší plyn nebo elektrický

Účinnost přirozeného ventilačního systému závisí nejen na možnosti přílivu čerstvého vzduchu, ale také z ventilačního kanálu. musí být čistý pro přeskočení vyhořelého vzduchu.

Zkontrolujte práci přirozeného ventilace v bytě je snadné:

  • Je nutné přivést osvětlený zápas nebo svíčku do větrání. Plamen by měl být nakloněn směrem k kanálu. to je znamení, že vzduch klidně opustí byt. Také použil malý kousek tenkého papíru, musí se držet mřížky;
  • Pokud plamen zůstane pevné, můžete se pokusit odstranit mřížku a odstraňte nečistoty a prach z kanálu;
  • Po čištění se kontrola opakuje, a pokud výsledky jsou zklamáním, bude muset být zlepšen nejen ventilace napájení, ale také výfuk. Pokud je vše v pořádku s Ventkanalem, a dům je stále dusný a vlhký, pak modernizace bude vyžadovat pouze napájení.

Pro zvýšení účinnosti přirozeného oběhu v kuchyni se doporučuje nastavit výfuk.

Omezení instalací fanoušků v koupelně

Je velmi důležité vědět tento okamžik, ne ve všech domech současná odvětvová rozhodnutí umožňují instalaci elektrických fanoušků. Především taková omezení se týkají bytových domů, zejména staré budovy. Ne všechny varianty přirozené větrání mohou být změněny do nucené. Proč?

Účinnost přirozené ventilace závisí na mnoha složkách, s ohledem na to, se vypočítá průřez vzduchových kanálů. Tyto výpočty jsou vyrobeny jak na samostatném bytě, tak v okolí domu. Po instalaci fanoušků do stávajících vzduchových kanálů mění jejich průřez. Důsledkem. propustnost klesá, skutečný pohyb vzduchu nesplňuje vypočtené. Když je ventilátor vypnutý, nedochází vůbec. Dalším problémem. rizika výfukového vzduchu z jednoho bytu se objevují v sousedním vzduchu. Ve spojení s těmito problémy není ve většině případů povolena instalace fanoušků v bytových domech s přirozenou celkovou ventilací. Je třeba mít na paměti, než se rozhodnout o instalaci elektrického ventilátoru v koupelně.

Kde by měla být kapuce v koupelně?

Je lepší jej dát do středu místnosti nebo v otevřeném okně tak, aby byl horký vzduch okamžitě ochlazen. Pro osobní chlazení použité stolní možnosti. Jak jsme již napsali, ledová nádrž u ventilátoru posílí svůj účinek.

Plány do budoucna

Říkají, že není třeba inzerovat, a my budeme. Napsal jsem to tady, budeme usilovat o snížení vašich rukou a přesunout se na položky, aniž by se matoucí s orientačními body.

Udělejte ventilátor nejen D100 mm, ale také D120 mm.

Přineste do konce vývoje napájecího zařízení pro uzavírání konstrukcí, nyní testy. Zařízení bude zodpovědné za příliv vzduchu, náklady budou nižší než u brzerorie a nejdůležitější věcí. má spoustu jednoduché instalace.

Po provedení těchto položek chceme spustit inteligentní řídicí stanici na snímači CO2. Tato stanice musí řídit jak ventilaci, tak topení.

Následující článek se plánuje o napájecím zařízením, které je uvedeno výše, nyní jděte jeho testy a zdokonalení. Protože tvrdá zima 2020/21 ukázala nějaké flunters v designu.

Kdo má zájem o téma klimatu, psát a připojit se k nám ve skupině v Telegramu Greenventu, jsme rádi a kritiku a nové nápady.

Konstruktivní funkce

Když je ventilátor vybrán, nebude nadbytečný zkontrolovat, jak dobře je zařízení navrženo. Dobrý ventilátor by měl být stabilní (zejména relevantní pro byty, ve kterých jsou malé děti nebo domácí zvířata). No, pokud vám ventilátor umožňuje nastavit výšku a rychlost otáčení. Velké a široké lopatky zajistí menší úroveň hluku ve srovnání s kompaktnějšími zařízeními s malou velikostí lopatek.

Plastové lopatky budou dělat hluk menší než kovový (i když některé preferují ventilátory s kovovými lopatkami z důvodů spolehlivosti a prestiže).

Ochranná mříž lopatka ventilátoru musí být trvanlivé (ne ohnuté při bít) a mají malou buňku, skrze kterou dítě nebude moci tlačit prsty.

Jak vychladnout místnost s ventilátorem?

K tomu by měl být jeden ze 4. konců gázy vynecháno ve studené vodě, která bude stát vedle ventilátoru. Poté se obrátíme ventilátor a pokoj se vzduchem spolu s oběhem začne chlazovat místnost.

Desktopové fanoušci nemají větší moc a slouží k místnímu foukání, t. vytvořit pohodlné podmínky po celé místnosti, potřebujete venkovní ventilátor, který je instalován přímo na podlahu. Takové fanoušci jsou výrazně více produktivnějšími desktopy a jsou schopni rovnoměrně vyhodit ještě velké pokoje.

READ  Indesit witl 86 řídicí deska

Instalace a připojení

Instalace ventilátoru v koupelně lze vyrobit s vlastními rukama. Ale to je v případě, že existují nezbytné znalosti týkající se instalace elektrických elektroinstalací a spotřebičů pro domácnost. Ve všech ostatních případech je lepší využít služeb profesionála. Náklady na instalaci ventilátoru v koupelně budou malé ve srovnání s cenou zařízení.

A teď hlavní věc: Jak nainstalovat ventilátor v koupelně a připojit se

Především je nutné zajistit možnost připojení zařízení do elektrické sítě. Zde je několik možností. Můžete protáhnout vodič z distribučního panelu na místě, „Cook“ z přepínače nebo ze samotného světelného přístroje. V posledních dvou případech se ventilátor zapne a vypne současně se zapnutím osvětlení v koupelně. Není to úplně pohodlné. je lepší instalovat samostatný spínač.

Před prováděním montážní práce související s elektřinou je nutné vypnout napájení v bytě. Po provedení elektrického vodiče z přepínače do větrací mřížky můžete s ním začít pracovat.

Mřížka má šířku 10 cm. Pokud je tryska zařízení 100 mm, pak nebudou vzniknout žádné problémy. Pokud je to více (125 nebo 150), budete muset rozšířit otvor do příslušné velikosti. Zde jsou opět nuance. Tryska je pružná, měkká trubka z plastu. Při instalaci může snadno deformovat a narušit zařízení. Proto je lepší vložit segment kovové trubky.

Chcete-li přesně určit průměr otvoru pod ventilátorem, naklonit se tryskou ke stěně, tužkou obrys kruhu. Aby se tryska bezpečně upevňovala v potrubí, jsou na něj položeny dva gumové prsteny s napětím. Kromě upevnění, tyto kruhy uhasí vibrace zařízení, snížit hladinu hluku. Můžete jednoduše opravit přístroj montážní pěnou, ale v tomto případě bude obtížné jej demontovat za prevenci nebo opravu.

Důležitý moment. vzdálenost od stropu do větrací mřížky by měla být alespoň půl metru pro normální cirkulaci vzduchu.

Poté, co zařízení začalo v potrubí, tužky označují body pro hmoty nebo šrouby. Otvory v dlaždice se provádějí pomocí vrtáku a tzv. „Stick“. Pak je ventilátor na zdi bezpečně zajištěn. Je také důležité, aby to nepřekročilo s utahovacími hmoždinkami, protože plastové pouzdro nemusí vydržet velké úsilí. Zařízení lze nastavit podle úrovně a můžete procházet linkou dlaždic.

Standardní otvor pro připojení elektrického kabelu můžete použít a můžete provést další v případě. Dráty jsou připojeny ve svorkovnici, konkrétně pro tento účel, aby se zabránilo jiskření ve vlhkém vzduchu.

Po instalaci v koupelně zahrnuje napájení a zkontrolujte provoz zařízení a jeho senzory. Mělo by pracovat tiše, rovnoměrně, bez upřímného, ​​ne vibruje.

Tak, aby zařízení nefungovalo po dobu 1 roku a vyrovnat se s jeho přímým úkolem, stále musíte vybrat správný model v závislosti na koupelně. Instalace ventilátoru není obtížné. Pokud však neexistují základní znalosti týkající se takových prací, je lepší riziko, ale důvěřovat kvalifikovaného elektrikáře.

Byli jste schopni se zapojit do instalace takového zařízení v koupelně? Jak to všechno šlo? Napište v komentářích. Sdílejte článek o sociálních sítích a uložte jej do záložek neztratit.

Ve videu můžete vidět nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak nainstalovat ventilátor výfuku v koupelně a WC.

Programátor a organizátor absolutně všechny procesy související s opravnými prací. Jsem opraven již více než 20 let a je odborníkem v této oblasti. Při psaní článku se pokusil učinit to nejužitečnější a srozumitelný pro každého člověka.

Stručný přehled ventilačních řešení

Možná, že část článku, vyčištěna pod spoilery, nebude velmi zajímavá pro ty, kteří si dobře vědomi stávajících typů větrání.

Jak jsme poznamenali výše, pro správný provoz ventilačního systému pomocí okna musí být otevřena neustále nebo každou hodinu po dobu 15 minut. Samozřejmě, nikdo často nemá. Ale okno má režim mikro-bere (v lidech „Micro-bere“), podívejme se na to.

Mikrovlnný režim má své výhody a nevýhody:

V režimu mikrovlnného troubu, izolace hluku okna s 30 dBA má standardní okno na 10-15 dB v režimu mikrovlnného troubu. To není taková nebezpečná úroveň hluku, ale určitě nepříjemná.

Je těžké ovládat objem přívodního vzduchu, častěji se vyskytuje při teplotě vzduchu: studený nebo teplý. Který vůbec neodráží skutečný obraz.

Vzduch a další megalopolis jsou zaručeny kontaminovány, z tohoto důvodu lidé nespěchají k otevření oken i v létě, obávají se zápachů, smogu a prachu.

Tam je termální nepohodlí, protože vzduch přichází kolem obvodu okna, a ne z vrcholu, jako ve starých dřevěných oknech s oknem. Vzduch v horní části místnosti se obvykle zahřívá 2-3 ° C více než uprostřed místnosti a měl by být zaměřen na studený vzduch.

READ  Když je ventilátor zapnutý, motor se roztočí

Je třeba ovládat mikronizační režim, když osoba opustí dům. Nejčastěji lidé opouští domov blízko mikro, jako pocit nechráněných apartmánů.

Přívodní ventily. Pokus o vyřešení problémů, které se vyznačují Micheology. Například na obrázku níže zobrazuje patentový ventil ventka, namontovaný v okenním rámu. Ve skutečnosti. Jedná se o zařízení, které poskytuje otvor se vzduchovým klapkou, který je instalován na okně nebo stěně.

Výhody přívodních ventilů:

Vzduch vždy přichází, když jsme doma nebo vlevo. Proto vždy čerstvý.

Podle informací v tomto článku a recenzích prakticky nereaguje hladina hluku, při použití ventilů ochrany proti hluku.

Komfort teploty s takovým větráním výše, vzduch je dodáván do horní části místnosti, kde 2 s více. Je to téměř Fortelig ve starých dřevěných oknech.

lepší, ventilátor, místnosti

Bezpečnost jako při zavřeném okně, děti nevypadnou a zloději nebudou stoupat.

Bez vad, to také nebylo:

Potřebujete ventilační trakce pro provoz ventilu po celý rok, t.E. Musíte nainstalovat ventilátor k vytvoření větrání v létě.

Potřebujeme moderní automatizaci dodávkových ventilů, protože počet lidí se může změnit uvnitř, a proto potřebu vzduchu.

Také automatizace je nezbytná pro úsporu tepelné energie, například: Když člověk odešel, proč ventilovat místnost v plném rozsahu?! Alternativa k plné automatizaci může být hlasovou kontrolu prostřednictvím hlasových asistentů nebo mobilních aplikací, ale dosud jsem nebyl s takovými vyskytnuty.

Problém s filtrací. Více charakteristika okenních ventilů, protože stěny mají alespoň nějaké filtry. Okno, zpravidla nevíte, jak filtrovat vzduch a přeskočit v dostatečném objemu, pokusy o některé výrobce k implementaci filtrů v okenních ventilech skončily selháním, prakticky nenechají vzduch, i když se prodávají všude.

Cena řešení. od 1000

lepší, ventilátor, místnosti

Břizje. Kompaktní napájecí zařízení s filtrováním a vytápěním vzduchu. Jednou z nejmodernějších řešení pro ventilační obytné prostory. Vhodné pro ventilační systémy bytových domů. Průtok vzduchu zajišťuje brzdění a standardní ventilační kanály v domě odpovídají odstranění vzduchu.

Větrání vždy funguje, když je nutné pro uživatele.

Přítomnost různých typů filtrů v závislosti na podmínkách použití.

Elektrické vytápění vzduchu, ti, kteří to potřebují.

Instalován uvnitř a zabírají spoustu místa (charakteristika nastavení typu Tion), instalace typu MiniBox lze namontovat na balkóně a ulici

Hlučné, vzhledem k trvalému provozu ventilátoru. Snížit hluk. Snižte obrat, který snižuje účinnost. Může také tichý, ale vyžadují dodatečné náklady. Příklad hluku pro typ thiona.

Funkce vytápění vzduchu s elektřinou vyžaduje přílohy a ne každý pro kapsu.

V případě použití kompaktních instalací napájení musíte provést zapojení ventilačních boxů v místnosti, která jí součástí užitečného objemu.

Instalace vyžadující diamantové vrtání ložiskových stěn, často děsí lidi.na. Průměr otvorů je 125 mm.

Vyžaduje instalaci do každé místnosti, jinak bude narušen správný pohyb vzduchu z místností ve výfukovém dolu

Cena řešení:. Od 20-25 tisíc do 1 pokojů.

Rekuperátor. Jedná se o ventilační zařízení, které slouží čerstvý vzduch a odstraňuje kontaminované.

Vzhledem k aplikaci v jeho složení výměníku tepla zařízení šetří energii v důsledku skutečnosti, že zahřívání ohřevu studeného vzduchu v důsledku chlazení dálkového ovladače. Účinnost v reálných podmínkách od 60% do 80%, což je tak dobré. RECOVERS mají odlišný výkon od skromného 15 m3 / h a na velmi velké hodnoty pro kancelářské budovy.

Zahrádka pro domácí použití jsou tři typy:

S regeneračními výměníky tepla. Vzduch nejprve prochází tepelným výměníkem v jednom směru, čímž se podává teplo a poté v druhé, topení, roztok vzorku. VAKIO typ Recuperator.

Tento typ zařízení používá nízkoenergetický ventilátor s tlakem vzduchu ne více než 20 Pa, což nestačí k překonání větrání tahu v bytovém domě v zimě, což je asi 100-200 pa pro domácnost 12 podlaží výška. Takové řešení je vhodné pro nízkopodlažní budovy. A základní doporučení SET 2 ks. do místnosti, takže pracoval v antifázu, jak je doporučeno výrobci.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS