Výměna topného kotle v soukromém domě

Příčiny výměny

Vyměňte plynový kotel v soukromém domě, může být zapotřebí, pokud je síla nižší jako koeficient účinnosti. Technika je zastaralá a přestává dodržovat moderní normy.

Nejčastější příčiny výměny zařízení:

 • Kotel začal pracovat ne tak účinně. Když jste provedli prodloužení buď připojené k obrysu pomocných zařízení (například ohřívač vody), starý kotel nemusí vyrovnat se s zatížením.
 • Rozdíl funkce. Instalace dvojího obvodového zařízení namísto jednopístného obvodu umožňuje nejen zahřátím domu, poté ohřívají vodu pro potřeby domácností.
 • Eternalismus. Konvenční topné kotle užívají malé plynové palivo. Zatímco moderní, kondenzační jednotky mohou pracovat nejen na plyn, ale také procesní páru. Tento přístup činí účinnost účinnosti nad 100%.
 • Selhání / zastarávání zařízení.

Tak, když váš starý kotel na vodě poskytuje poslední síly fungovat, a pokud je cena služby téměř rovnající nákup nové jednotky, pak je výměna plynového kotle nejlepším řešením.

Zařízení pro plynový kotel patří do kategorie zdrojů zvýšeného nebezpečí pro člověka. Proto by všechna díla, která jsou spojena s instalací, opravami, údržbou a výměnou kotle, by měla být svěřena kvalifikovaným odborníkům.

 • Se spalovací komorou uzavřeného typu. Bezpečnější zařízení, protože hořák je uzavřen z vnějšího vlivu. Kouř je odstraněn pomocí ventilátoru. Spojuje koaxiální komín, který má dvě trubky, kterým proudí vzduch a gar. Je nutné se připojit k výkonové mřížce;
 • S otevřeným spalovacím komorou. Pro otevřený hořák vyžaduje plot vzduchu z místnosti, takže plamen je udržován. Potřebujete dobré větrání a připojení k dolu komínů.

Schéma kotlů s různými spalovacími komorami

Výměny kotlů

Postup pro výměnu kotle, který se liší od starých technických vlastností a množství spotřeby plynu za hodinu, sestává z několika stupňů, které lze provádět pouze po obdržení zvláštního povolení v plynové službě.

A tento okamžik nelze ignorovat, zejména pokud je nezbytný rozdíl v kapacitě kotlů (přesný obrázek musí být specifikován v jeho gorgause). Kromě toho bude ve většině případů vyžadováno potvrzení dokumentu.

Náhradní sekvence:

 • Podání žádosti o poskytování technických podmínek;
 • Seznámení se specifikacemi;
 • Design;
 • Schválení projektu (koordinace);
 • Demontáž starého kotle;
 • Instalace nového kotle;
 • Zkouška systémů kotle a topení;
 • Žádost o připojení kotle.

Je třeba mít na paměti, že specifikovaný postup pro výměnu kotlů je stanoven právními předpisy a řadou aktů podtitulů. Pokud by tedy majitel budovy rozhodl v žádném případě „zjednodušit“ postup, změňte jej, vykonávat práci obejít zákon, tedy, v nejlepším případě odpovědný orgán nedává povolení k nahrazení nebo zrušení.

Postup pro výměnu kotlů se stal snazší. vnitrostátní právní předpisy jsou pravidelně aktualizovány, zjednodušují pravidla pro provádění výměny plynu kotle v soukromém domě

V nejhorším případě pro neoprávněné spojení a využití plynu, pokud taková opatření neznamená vážné důsledky a neobsahují trestné činy, přijde správní odpovědnost a bude muset zaplatit pokutu, jehož velikost je 10-15 tis. rublů pro jednotlivce. Toto je uvedeno ve správním řádu Článek 7.devatenáct. P.1 upraveno od 03.jedenáct.2015 n 307-fz.

A také je třeba vědět, že plynová služba má právo a jednostranně odtrhnout smlouvu o dodávku „modrých“ paliv a přestat krmit. Tento vývoj je však extrémně vzácný a pouze po písemném motivovaném oznámení.

Doporučeno: Fasádní termočasy: Pro dokončení fasády domu s izolací a slinek dlaždice, panely pro venkovní upínání ruské výroby, recenze o tepelných izolačních vlastnostech materiálu

Dále zvážit postupný proces registrace výměny topných zařízení pro plyn.

Stage # 1. Předložení žádosti o poskytnutí toho

Výměna libovolného plynového kotle začíná výletem v Gorgazu (Raigas). Kde potřebujete napsat prohlášení s žádostí o poskytnutí technických podmínek a vydávání povolení k provedení návrhu, pokud má potřebu.

A také ve stanoveném dokumentu by měl zaregistrovat plánovaný objem spotřeby plynu. Pokud to není provedeno, aplikace nebude přijmout. Potřebná čísla mají vždy v pasy topných kotlů.

Pokud vznikla nějaká složitost, pak můžete hledat pomoc od specialistů. Požadovaný výpočet bude moci provádět v Gorghazu, ale pro to bude muset předložit samostatné prohlášení a před žádostí o získání technických podmínek.

Dokumenty upravující postup pro nahrazení kotlů nezakazují majitelům demontovat staré a montáž nových zařízení. Ale nestojí za spěchu ušetřit na službě, protože performer by měl mít dovednosti pro zpracování elektrických, plynových sítí, topných systémů, stejně jako je schopen zvládnout kotle

Vzhledem k tomu, že náhrada kotlů má právo vyrábět pouze majitele budov, měl by to být pas potvrzení osoby. Stejně jako doklad označující, že žadatel je vlastníkem nemovitostí. V některých případech budou muset potvrdit právo na vlastní pozemek. Například, pokud je nový kotel umístěn do kotelny, která ještě není postavena. Ve stejném případě budete muset poskytnout situační plán.

READ  Utěsnění kotle v kuchyni pomocí možností skříněk

Technické podmínky s rozlišením nezbytným k provedení návrhu (v případě potřeby) poskytne žalobkyni okamžitě, ale po příslušných osadách specialistů GorgaZ. Co bude nějakou dobu trvat.

Přesné datum vydání dokumentu plynu tvůrce bude uvedeno během přijetí žádosti. A realita jsou takové, že lhůty nejsou závislé na žádných normách legislativy, ale výhradně z pracovní zátěže odborníků. Ačkoli dodávky plynu jsou dány registraci nezbytných dokumentů.

Je třeba si uvědomit, že při provádění výměny, jednotlivé technické práce (spojovací kotle pro dodávku plynu, ověřovací práce) je oprávněna splnit pouze licencované specialisty

Pokud žadatel nevlastní informace o tom, jak uplatnit, která organizace plynu může být žádost předložena místním orgánům samosprávy. Odpovědné osoby jsou povinni převést přijatý dokument na správné gores (Rygaz). Pro tyto akce jsou udělovány 5 dní.

A právní předpisy vám umožní použít jako elektronický dokument.

Stage # 2. Seznámení se specifikacemi

Zadaný dokument (technické podmínky) je soubor pravidel a norem, které je třeba dodržovat při navrhování, připojení. A také v něm stanoví postup pro nahrazení plynového kotle v jakémkoli soukromém domě.

Specifikace jsou určeny a vypracovány na základě naléhavé verzi pravidel pro připojení k sítím distribuce plynu PP od 30.12.2013 314.

Stage # 3. vypracování projektové dokumentace

Tato položka je ve většině případů volitelná. To označuje HS od 29.12.2004 90-фз, kde se říká, že design při výměně kotlů nelze provést.

Existují však výjimky, takže zadaná dokumentace bude muset provést, pokud:

Kromě toho má majitel budovy právo provádět design na vlastní iniciativu.

Penalizační sankce za nahrazení bez koordinace

Je-li výzdoba povolení a koordinace instalace nového plynu.Zařízení nebylo provedeno, podle ruské legislativy, majitel soukromého domu bude muset zaplatit pokutu. To vyplývá z článku 19 kodexu správních trestných činů. Existují také částky, které budou muset zaplatit za porušení této normy.

Sankce je od 10 000 do 15 000. Pokud vzhledem k nesprávné a neoprávněné změně jednoho plynového aparátu, došlo k nouzi, může dojít k trestním závazku. Modernizace plynového kotle zároveň není povolena s vlastními rukama.

Výměna kotle v soukromém domě

Nahrazení kotlů v soukromých domech. smutná nutnost s tím, co dříve nebo později musí čelit každému majiteli domu. Vzhledem k tomu, že toto zařízení patří k počtu zdrojů zvýšeného nebezpečí, i když má být vlastník „zlatých rukou“ a rozvinutou intuici, by měla být provedena výměna kotle v soukromém domě (stejně jako všechny ostatní akce s ním) pouze kvalifikovaní odborníci. Přítomnost příslušné licence potvrzující právo vykonávat takovou práci by mělo být významným faktorem při hledání a výběru výkonu tohoto úkolu. přinejmenším nemají méně významný, spíše než faktory ceny nahrazení kotle na A Zvláštní umělec.

Výměna kotlů topení v soukromých domech: DŮVODY

Mnoho majitelů domů, jejichž domovy jsou vybaveny autonomními topnými systémy, je naprosto zbytečné, že je třeba nahradit kotle, dojde pouze tehdy, pokud je pro opravu nevhodné.

Výměna topných kotlů může být (a v perfektní verzi) učiněna v důsledku následujícího série důvodů:

 • Nízká účinnost stávajícího kotle z důvodu jeho zastaralého návrhu nebo je třeba zvýšit vytápěnou plochu přidáním topného systému nových spotřebitelů k obrysu (radiátory na podkroví, připojené garáže, v uspořádaném přízemí nebo suterénu) ;
 • Opotřebení dostupného kotle, který vedl ke snížení výkonu, neefektivního využívání zdrojů a zvýší náklady na údržbu;
 • Akutní potřeba další funkce. Zejména, když cíl změnil na přání vlastníků nahradit jeden spojovací kotle s dvoukvidlivým kitem pro možnost získání nejen ohřevu, ale také horké vody.
 • Řešení pro překládání zdroje tepla v autonomním systému vytápění soukromého domu na jiný typ paliva používaného v důsledku ekonomické proveditelnosti;
 • Ostatní důvody pro subjektivní nebo objektivní povahu.

Электродный котел с нулевым электродом. экспортный вариант ТМ Hot-Pot

výměna, topného, kotle, soukromém

Takže, pokud se rozhodnete z důvodu jedné nebo více důvodů najednou, z tohoto seznamu, vyměnit kotle v soukromém domě, pak první věc, kterou musíte setkat. papírové role pro sběr dokumentace, která vyřeší tepelnou instalaci. Tato část majitele domu bude muset udělat buď samostatně, nebo svěřit dodavatele, který nakonec ovlivní konečnou cenu nahrazení kotle.

Výměna topných kotlů: demontáž

Bude dále diskutován výhradně nahrazující plynové kotle jako složitější událost v jeho realizaci, daný specifikem návrhu tepelné jednotky a způsobu přeměny spalování zkapalněného uhlovodíku do energie pro topné místnosti.

Mnoho majitelů domů věří, že demontáž plynového kotle je velmi jednoduchý, a proto se často snaží, aby ho nezávisle. Ale nedostatek takových zkušeností, nedorozumění specifika tohoto procesu a nedostatek pozornosti pro možné chyby v procesu demontáže plynového kotle může znamenat smutné následky. Nejčastějším z nich zahrnuje narušení těsnosti systému topného potrubí v místech jejich sloučenin, což dále vede k neúčinnému dílu nového kotle a sníží jeho servisní zdroj.

READ  BERETTA KOTLE ERROR A04 Jak opravit

Demontáž plynového kotle zahrnuje následující seznam operací:

 • Překrývající se plyn od přívodního potrubí zavřením jeřábu;
 • Zakázání napájení kotle;
 • Překrývání potrubí přívodu vody topného systému;
 • Vypouštění chladicí kapaliny a odpojovací trysky (přímý a obrácený);
 • Demontáž kotelního spojení s potrubím pro spalování.

Instalace nového plynového kotle

Instalace nové jednotky během výměny plynového kotle (zejména modelů venkovního typu) není také jednoduchý úkol. V mnoha případech se nahrazení plynového kotle v soukromém domě zahrnuje potřebu široké škály práce: změna místa ležení a délky plynových trubek a elektrických kabelů, odvodňovací zařízení pro odstranění kyselého kondenzátu, instalace Další filtry s rychlou výměnou kazet na vratném potrubí, instalaci nových ventilů a posunutí expanzní nádoby ve prospěch slučitelnější.

Následná práce a opatření k výměně kotle jsou plně totožné s tím, co se provádějí během primární instalace systémů ohřevu domů, takže na ně nebudete podrobně zastavit.

Nezapomeňte, výměna kotlů v soukromém domě. Parafia profesionální a licencované specialisté na instalační tým. Nejen účinnost fungování autonomního ohřevu vašeho bydlení, ale přímo život a zdraví drahá, závisí na kvalitě těchto prací.

Profesionální výměna kotlů v topných systémech se zárukou. Příznivá cena nahrazení kotlů v soukromých domech v Moskvě a oblasti.

Výměna topení kotle

Fucked tepelný výměník venkovní ocelového kotle Ishma? Trvalé přehřátí Slim Buxi Plynový kotel? Stěnová plyn Dvouletá Beretta 7 let a ve studni je špatná tvrdá voda a změnili jste sekundární výměník tepla více než jednou? Co dělat v takových případech?

Neměli byste přemýšlet, s námi dostanete plnou technickou podporu a přivádění topení na absolutní pracovní podmínky a nahradit topné zařízení, tým mistrů našich servisních středisku je vždy připraven. Služba nouzového servisu.

Je to vhodné a ziskové objednat opravu plynového ohřívače na začátku projevy z jakýchkoliv důvodů, aniž by se uchýlil k nouzové změně zařízení. Vždy poradit se specialistou, aby se zabránilo zbytečným a předčasným nákladům.

Diagnostika a opravy starého nebo vadného kotle ne vždy končí náhradou, ale během ohřívače nahrazení peněz vynaložených na volání hlavní a technické inspekce, vždy zůstat na zákaznický servis, pokud opravdu potřebujete změnit kotel.

Sledujte doporučení našich servisních inženýrů pro správné investice při rozhodování o nahrazení topného kotle ve vašem domě.

V Moskvě a Moskevské oblasti existuje obrovský počet firem, které nabízejí kotle topení na prodej. Existuje názor, že si můžete koupit jednotku kotle a instalovat ji, jako je lednice nebo mikrovlnná trouba.

Ne všechny, které lze snadno zakoupit, je také snadno instalovat. Topné kotle nejsou výjimkou. Další multi-roční práce, komfort, nepřerušované teplo a vaření horké vody závisí na správné instalaci a uvedení do provozu.

Výměna kotle na plynné palivo dochází rychle, kvalitativně s dodržováním všech pravidel a pravidla hospodářství plynu. Nahrazení kotle v kotelním domě soukromého domu bez změny plynu.

Překládáme kotle na plyn, což před výměnou pracoval na naftovém palivu, pokud se modernizační hořák zahřívacích kotle změní nebo překonfiguruje. Zdobili jsme a provádět koordinaci povolení k nahrazení plynového kotle pod regulačním řádem.

Výměna topných kotlů se vyrábí v venkovských domech, byty, podnikové budovy. Nemusíte přemýšlet o zahájení změny jednotky plynového topení, svěřit všechny technické operace odborníkům naší inženýrské služby.

Pro všechny standardy a pravidla, odpovědnost za práci, stejně jako konstantní stav všech plynových zařízení se specializovanou organizací. S touto společností máte smlouvu (v století) a v každém případě se provádí 100%.

Ve správném pořadí, provedení dokumentů v neoprávněné výměně plynového kotle. Výměna starých ruských plynových kotlů AOGV, Ishma, CCM, Don, Neva, Sibiř pro nová podobná zařízení je vyrobena z obratu. Minimalizujte finanční náklady a dokumentární schválení v technických službách města.

Zaručená dodávka ruských plynových topných zařízení pro obytné budovy, budovy během výměny kotle pracujícího na plynném palivu.

Přechodu se pro obyvatele Moskevské oblasti a přilehlých oblastí Plynové kotle ZHMZ Zhukovský mechanický závod.

Doba osvědčená, držitelé vynikajících recenzí a desítky let bez opravných ohřívačů a dnes a dvouvarních modelů.

Naléhavá změna kotlové vybavení v obytné budově

Výměna topného kotle musí být prováděna včasným způsobem bez spěchu s dobrou náladou, která vám bude zachránit sílu a peníze.

Výměna plynového kotle vytápění soukromého domu pece v některých případech se náhle vyskytuje během dobrých mrazů, když topné zařízení pracuje v režimu Maximální teploty.

Vzácný případ, kdy vlastníci soukromého domu, který udržují účtování plynových topných zařízení, objednávku diagnostiku a plánu výměny topných technologií předem.

Integet na pracovní náklady a za cenu podobného kotle, pravidla pro nahrazení plynového kotle a pravidel pro papírování pro kompetentní potvrzení rekonstrukce plynové kotelny. Proto je velmi často změna topných zařízení chaty naléhavě nebo velmi naléhavě.

Takže je lepší dělat s vlastními rukama během re-vybavení plynového ohřívače v chatě, a co lépe poskytnout servisní centrum specializované organizace ve vašem okrese Moskevské oblasti nebo (nová Moskva).

READ  Jak umístit kotel v malé koupelně

Otázky často spočívají v komplexní hodnotě výměny zdroje plynu, tolik vlastníků nemovitostí země se snaží nahradit kotle pro domácnost vlastními rukama. To není vždy úspory rodinných peněz, tolik uživatelů kombinuje specializované vybavení s domácími spotřebiči.

Měl bych vymyslet kolo? Kolik síly, času a financí půjde na nezávislou výměnu kotle, bude to vůbec fungovat? To platí zejména tehdy, když je venkovní plynový kotel nahrazen na nástěnném dvou zakřiveném zahraničním plynovém přístroji. Se všemi následnými právními důsledky a technické nuance se musí setkat

Na konci, všechny otázky budou muset odpovědět nezávisle a jen vpravo, a tato událost bude trvat tolik času, že je stále lepší kontaktovat profesionály služby.

Odpovědi na všechny tyto otázky znají odborníky, kteří stručně určují podstatu problému a pořadí dalších akcí v případě nouzové výměny topného kotle v soukromé domácnosti.

Pracujeme docela dlouho a moskevskou oblast pro jednotlivce a právnické osoby na realizaci montáže a uvedení do provozu pro kotle v různých typech paliva, včetně motorové nafty a zkapalněného plynu.

V Moskevské oblasti existuje 7 technických oddělení servisního střediska pro udržování ohřevu na zakázek účastníka.

Všimli jsme si zvláštní případ. projev vážného členění v plynovém kotli po nákupu a instalaci zařízení do vadného formuláře.

Je nutné dodržovat všechna pravidla pro záruku plynového spotřebiče a objasnit možnosti výměny v záručním servisním středisku, kde zdvořile požádáte záruční kartu certifikovanou těsněním specializované organizace a obrazy servisního inženýra, který vyrobil instalace a uvedení do provozu kotle. Uvedení do provozu plynového kotle je povinná událost podléhající záruční a další údržbě.

Instalace nového generátoru tepla

Postup instalace nového kotle závisí na strukturálních vlastnostech a podrobněji je podrobně popsán v dokumentech pro instalaci pro instalaci a provoz předložené výrobcem.

 • S umístěním zdi provádět značení na zdi.
 • Připevněte bar.
 • Inspirovat vyměnitelnou jednotku na kotev.
 • Zkontrolujte úroveň instalace. přístroj musí být umístěn striktně vodorovně.
 • Pro venkovní design je pevný základ je instalován se vzdáleností od stěny 30-50 cm.
 • Stěny z hořlavého materiálu, izolovaný list azbest.
 • Vzdálení vody se provádí přes filtr síťoviny pro filtrování z nečistot a velkých nečistot. V moderních kotli se doporučuje instalovat filtry purifikace vody z pevnosti solí, tato zařízení odříznuta z obou stran pomocí vypínacího nahrazení a opravy.
 • Proveďte připojení k plynovodu, jehož vstup musí mít volný přístup k uzavíracímu ventilu.
 • Připojte jednotku do 220V napájecí mřížky s uzemnění. Pro kotle s povinným spalovacím režimem přes ventilátor a kouře se doporučuje instalovat stabilizátory napětí a autonomní zdroj energie.
 • Namontujte systém kouře. Pro uzavřené ohniště na potrubí nového produktu je připojen komín koaxiálního typu.
 • Po páskování trubek a sítí je topný okruh naplněn vodou, a pak otevírají ventil kotle a pokračujte v naplnění provozního tlaku specifikovaného zařízením, obvykle od 0.8 až 1.8 bar.
 • Zkontrolujte sloučeniny na těsnost, když se objeví úniky, jsou odstraněny a prováděny znovu kontrolovat.

Demontáž staré a instalace nového kotle na vlastní pěst

Instalace nového kotle se provádí v opačném pořadí a je poněkud odlišný v závislosti na modelu, podrobný algoritmus s vizuálními schématy v moderních modelech je vždy uveden v nástroji Návod k obsluze (pas).

Vlastnosti procesu výměny plynového kotle

Pro výměnu plynového kotle, který má být proveden správně, je nutné zvážit řadu nuancí a pravidel:

 • Kotel by měl být instalován v interiéru o rozloze nejméně 4 „čtverců“ se stropem výška2,5 metru. Kromě toho by mělo být větráno a umístění zařízení by mělo být zvoleno i a tepelně odolné.
 • Jednotka se nachází, takže je k němu volný přístup.
 • Pokud je podlahový kotle nahrazen nástěnným zařízením, pak je zavěšen k závorkám. Udělej to pod úrovní.
 • Při instalaci nových venkovních typových přístrojů je prostě na chvíli.
 • Plynový kotel není namontován v koupelně, v suterénu nebo na balkóně.
 • Ideální místo pro výměnu podlahového plynového kotle na nástěnné verzi je kuchyň, protože má hodně společného s kotelnou místností. V této místnosti je nejjednodušší připojit topné zařízení na přívod studené a teplé vody.

Je možné nainstalovat plynový kotel

Pokud si myslíte, jak změnit plynový kotel v soukromém domě, pak mějte na paměti, že je nemožné tento typ práce provádět jakýmkoliv způsobem. Pro instalaci plynových zařízení je nutné pozvat licencované profesionály s poskytováním optimálních pracovních podmínek. Teplota v místnosti by měla být v rozmezí 5-35 ℃ s vlhkostí ne více než 80%.

Základní pravidla pro výměnu plynového kotle v soukromém domě. požadavky a normy

| Denial of responsibility | Contacts |RSS